Samenwerking

Binnen het Inloopspreekuur wordt nauw samengewerkt met partners en andere partijen.

Stichting Maatvast beheert en exploiteert een deel van het maatschappelijk vastgoed
in Haarlemmermeer. In totaal zijn dit 25 locaties zoals dorpshuizen, wijkgebouwen en jongerencentra.

Maatvast is nauw verbonden aan het Inloopspreekuur en Kenniscentrum en heeft een
voorzittende en aanjagende rol in de overleggen van migrantenorganisaties.

Maatvast stelt speciaal voor dit Inloopspreekuur haar ruimtes in wijkgebouw
De Nieuwe Silo in Hoofddorp kosteloos beschikbaar. Dit gezien het belang dat
het Inloopspreekuur dient in het vergroten van de sociale samenhang en daarnaast
omdat de organisatie volledig wordt gedraaid door vrijwilligers
zonder ondersteuning van betaalde krachten.

Naast Maatvast stelt het Antidiscriminatiebureau Kennemerland haar ervaring en
expertise beschikbaar en ondersteunt waar nodig de migrantenorganisaties.

De vrijwilligers van het Inloopspreekuur zijn getraind in het goed zo mogelijk
uitvoeren van hun werkzaamheden. Een deel van de cursussen is gevolgd bij de
Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer, onderdeel van Meerwaarde.

Uiteraard wordt de samenwerking gezocht met partijen die antwoord kunnen geven
op de vragen die tijdens het Inloopspreekuur aan bod komen.
Te denken valt hierbij onder meer aan Vluchtelingenwerk Nederland,
de Belastingdienst, het UWV, de gemeente Haarlemmermeer etc.

Het MOI wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Maatvast.Welkom
Fotoalbum
Algemene informatie
Wie is MOI
Onze vrijwilligers
Doel van de Stichting

Samenwerking
Agenda
Contact


Inloopspreekuur:
Elke maandag en vrijdagmiddag
vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur.
Wijkgebouw De Nieuwe Silo
Graan voor Vische 14302
2132 VJ Hoofddorp


Coyright by MOI
Created by HiaOnline